best custom essay writers needed here Service essay Research paper press Business plan Do my essay Help essay Best essay Annotated bibliography Cover Custom writing Buy essay Essay Writing service Case study Precis writing Course work Biography Pay for paper Affordable essays Presentation Thesis statement Dissertation abstract Paper writer Dissertation conclusion site resume writing services chicago illinois weather write essay my childhood days

Išmintis

Labai graži mintis: Būti laisvais mokomės, būdami riboti. Ir kokia ji teisinga. Juk norėdamas būti, pavyzdžiui, turtingas, iš pradžių turi tapti verslininku... norėdamas būti stiprus ir gražus, iš pradžių turi tapti kantrus ir valingas. Rezultatas, finišas, tai yra kelio galas. Geriausia - pamėgto, artimo - savojo kelio, puiki pabaiga. Pabaiga skamba liūdnokai. Todėl, kad po jos eina tuštuma... Bet pas stiprius ir išmintingus žmones pabaigos nėra, yra kitas, dar Šviesesnis kelias kita kryptimi.

Kur sutelkiamas dėmesys, ten eina ir energija. Tai kas valdo tavo dėmesį, valdo ir tavo gyvenimą.


Žinios ir informacija yra visiškai skirtingos vertybės. Žinios tai kas amžina, kas į gilį, aukštį, tai Tiesa, dėsniai. Informacija tai kas laikina, kas į plotį, kas kinta.


Viskas būtų Taip, jei nebūtų kitaip. NE! Viskas bus Taip, nes Tu dabar padarysi Tai.


Nesvajokite apie tai. Siekite to!


Gyvenimas nėra tai, kas tu manai, kad tai yra. Gyvenimas yra tai, kas esi Tu pats.

Viskas yra gerai.

Jei nežinai, kur eini, kaip gali neklaidžioti?

Kaip danguje, taip ir žemėje. Pasaulis yra rojus, o gyvenimas - tai laikas ir sąlygos tam patirti.

Tikėdami laiku, kurdami planus ribojame save.

Ar jaučiate didžiules energijas pastaruoju metu? Gyvenimas įgavo nesuvokiamą tempą, ramybės nebėra, poilsio reikia mokytis... Ar jaučiate tai?

Pažinti save - reiškia rasti kelią pas Dievą.

MMarius

- Kiekvienas žmogus ateina į šį gyvenimą tam, kad, įveikdamas žemiškas pagundas ir nelaimes, vystytų ir tobulintų savo sielą, savo dvasią.
Kiekvienam skirtas didžiausias išbandymas gyvenime, jo silpnoji vieta - tai, kuo jis nuolatos bus bandomas.

Karmos diagnostika 1 knyga, 77 psl., Sergejus Lazarevas, Asveja © 1996 Vilnius

"Vien baimė ir aistros aptemdė protą. Sutramdyk jausmus, ir
tu būsi nenugalimas, nes tada galės tavyje pasireikšti dieviškoji
prigimtis. Pakilk, žmogau!"

Bhagavadgita

"...gyvena tik tas, kurio sielą palytėjo meilė. Tik tas, kurio protas nušviestas žinojimo,
skleidžia šviesą. Ir tik tas, kurio dvasia džiaugiasi tobula laisve, gali būti vadinamas tikru žmonių broliu."

Peter Denov

Dauguma žmonių žmogžudžiai - jie žudo žmogų savyje.

"Aš bijau tamsos." - iš filmo "Žalioji mylia".

"Laiko nėra, tai tik pokytis, kurį žmonės pavadino laiku ir tapo jo vergais" - Rūta Vaupsaitė

Nuorodos

Pokalbis su Dievu. (žiūrėti su garsu)

Abejingumas

Vieną iš didesnių šiandieninių problemų visuomenėje pastebiu abejingumą kitiems ir sau, savo vidiniam pasauliui. Abejingumas kitiems padėti, suprasti, ištiesti pagalbos ranką. Abejingumas sau - tai bėgimas nuo tiesos, iliuzijos siekimas, kuri ne tik neišsprendžia problemų (vidinių ir ne tik), bet dar labiau pagilina jų žymes mumyse. Gyvenime pasitaiko kryžkelių, kai pasirenkamas koks nors kelias. Yra teisingas ir neteisingas kelias. Neretai neteisingi keliai atrodo patrauklūs ar žadantys lengvą išeitį, galbūt malonumą, tačiau tik to atsisakius tarsi nubundama ir tada tampa aišku, kad kuris kelias - neteisingas, o kuris - teisingas. Dažnai apsispręsti padeda širdis - svarbiausia žmogaus dalis. Taigi jei galėčiau, norėčiau tai perteikti visiems žmonėms taip, jog ir suprantantys ir nesuprantantys, gavę tai suprastų ir rastų daugiau meilės, šviesos, gėrio, džiaugsmo sau ir kitiems.

Rokas Šemeškevičius